Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2018. május 25. napjától

Jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósulhat meg.

 

Adatkezelő

(GDPR rendelkezése szerint)

Neve: JPM Pannontech Kft.

Címe: 1039 Budapest, Hímző u. 8. 2/10.

Adószám: 24988818-2-41

Honlap: www.jpmtech.hu

Adatkezelő képviselője: Jaczenyik László (adatvédelmi tisztviselő)

Adatkezelő elérhetősége: jaczenyik.laszlo@jpmtech.hu

Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműségnek, a tisztesség elveinek, a hatályos jogszabályoknak valamint a jelen Tájékoztatóban és az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően kezel.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben egy honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét!

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén ún. cookie-t helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének, személyre szabott szolgáltatások biztosításának valamint a felhasználói élménynek és a kezelhetőségnek a növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja a böngészőjét, hogy az alkalmazását letiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Részletesebben az ÁSZF szerint.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 • Google Chrome
 • Firefox
 • Microsoft Intenet Explorer 11
 • Microsoft Internet Explorer 10
 • Microsoft Internet Explorer 9
 • Microsoft Internet Explorer 8
 • Microsoft Edge
 • Safari

 

Az Adatkezelés célja

Felhasználók és az Adatkezelő jogainak kölcsönös védelme.

Elsődlegesen online webáruház-szolgáltatás (megrendelt termék kézbesítése, vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, számviteli kötelezettségek teljesítése, esetlegesen együttműködési megállapodás kötése).

Felhasználó üzleti tevékenyégével összefüggő kapcsolattartás

Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól, érdeklődőtől való egyértelmű megkülönböztetése.

A Felhasználói jogosultságok, igénybe vehető szolgáltatások azonosítása.

A szolgáltató internetes oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

Igény szerint egyedi felhasználói megkeresések kezelése, személyre szabott marketingajánlatok készítése.

A szolgáltató informatikai rendszereinek technikai fejlesztése, alkalmazások összekapcsolása (API alkalmazás), segéd szoftverek fejlesztése.

Személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztika készítése, elemzés, marketing célú megkeresés (pl. hírlevél)

Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetés kiszolgáló külső szolgáltató: Google Analytics

Adatkezelő webshop szolgáltatásának biztosításához, a tőle megrendelt termékek kiszállításához futárszolgálatot vehet igénybe, amely a számára átadott felhasználói Személyes adatok vonatkozásában szintén adatkezelőnek minősül. A szerződések teljesítésében közreműködő Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat a saját adatvédelmi tájékoztatójukban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik.

Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltató: DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 14.)

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat e pontokban írt céloktól eltérően nem használhatja fel!

 

A kezelt személyes adatok köre

Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb és legfrissebb legyen. Ön hozzáférhet személyes adataihoz, hordozhatja őket, kérheti a személyes adatok helyesbítését, pontosítását továbbá kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását vagy törlését.

Webshop szolgáltatáshoz kapcsolódóan az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezelheti:

 • Név
 • Lakóhely, telephely, székhely
 • Szállítási cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Egyedi azonosító

Számlázáshoz a Felhasználó által megadott számlázási névre és címre vonatkozó Személyes adatokat (számlaszám, adószám, stb.), valamint a megvásárolni kiválasztott termékekhez és a választott fizetési módhoz kapcsolódó Személyes adatokat.

Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott Személyes adatainak megadásakor egyidőben felelősséget vállal azért, hogy:

 • A megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak, a valóságnak megfelelnek
 • A megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe kedvezményeket, szolgáltatásokat
 • A regisztráció során kapott jelszavakat harmadik félnek nem adja át
 • A 16. életévét be nem töltött személy Személyes adatai csak a helyette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetőek

Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Adatkezelő a szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartóinak a nevét, címét, telefonszámát, céges adatait, valamint e-mail címét.

Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy a Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó egyéb szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapon valamilyen adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása érdekében.

Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az elemzési tevékenység során adatokat csak anonim módon használ fel, azokból az egyedi Felhasználó személye nem azonosítható.

 

Adatfeldolgozók

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá Felhasználóval kötött szerződésében, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat alkalmaz, akik az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciát nyújtanak az adatkezelés GDPR-ben foglalt követelményeinek való megfeleléséért.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

 

Egyes adatfeldolgozók

Adatfeldolgozói tevékenység: Termék-kiszállítás

Név: DPD Hungária Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet

Adószám: 13034283-2-41

E-mail: dpd@dpd.hu

Adatfeldolgozói tevékenység: Számlázás

Név: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Adószám: 13812203-2-41

Telefon: +36 1 336 5300

E-mail: info@kulcs-soft.hu

Adatfeldolgozói tevékenység: Könyvelés

Név: Qualitas System Kft.

Székhely: 1141, Budapest Vezseny utca 4-6/B. ép. I.em.5.

Adószám: 23809532242

Telefon: +06/1 – 4055215

E-mail: info@qualitassystem.hu

Adatfeldolgozói tevékenység: Webshop-szolgáltatás

Név: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Adószám: 23174108-2-09

Telefon: +36-1/234-5012

E-mail: info@shoprenter.hu

Adatfeldolgozói tevékenység: Hírlevél-küldés

Név: M.I. Solution Kft.

Székhely: 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1.

Adószám: 14821503-2-13

Telefon: +36 30 709 9967

E-mail: help@miclub.hu

 

Az Adatkezelések időtartama

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása esetén az Adatkezelés határideje: 8 év. Az Adatkezelővel együttműködő számlázási szolgáltató: Kulcs-Soft Számítástechnika NyRt.

Garanciális termékek ügyintézése, és kapcsolódó szerviz szolgáltatás esetén az Adatkezelés határideje: törvény által meghatározott.

Panaszkönyv kezelés Adatkezelés határideje: 5 év.

Szolgáltatások hirdetése, információ nyújtása, hírlevelek küldése regisztrált felhasználók számára az Adatkezelés határideje: visszavonásig. Adatkezelővel együttműködő hírlevél küldő szolgáltatók: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., M.I. Solution Kft.

Adatkezelő kijelenti, hogy igazodva a GDPR előírásaihoz 2018.05.25-től kezdve amennyiben egy felhasználó hírlevélről leiratkozik vagy kéri adatainak törlését ezen adatokat Felhasználó véglegesen törli.

A leiratkozás módjai:

Hírlevél alján található leiratkozási felirat megnyomása

info@jpmtech.hu címen írásban

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

A Felhasználó az Adatkezeléssel, kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

http://www.naih.hu

ugyfelszolgalat@naih.hu