Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a JPM Pannontech Kft., mint eladó által a www.jpmtech.hu weboldalon üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 

Az eladó pontos, jogszabályok által meghatározott adatai:

Székhely címe: 2142 Nagytarcsa, Gránit u. 1., Pesti út 34. sarok (Szilas Ipari Park bejárati út)

Iroda címe: 2142 Nagytarcsa, Gránit u. 1., Pesti út 34. sarok (Szilas Ipari Park bejárati út) 

Levelezési cím: 1039 Budapest, Hímző utca 8. 2./10.

Cégjegyzékszám: 13-09-214031

Adószám: 24988818-2-13

Bankszámlaszám: 11703037-20004329-00000000 OTP Bank

Kamarai tagság: BKIK

Kapcsolattartók:

CCTV/IT/riasztó rendszerek kapcsolattartója: Dóra László 06-70/338-2180

Tűzjelző rendszerek kapcsolattartója: Horváth Attila 06-70/5490026

Iroda telefonszáma: 06-70/681-1926

Rendelés leadása: rendeles@jpmtech.hu

Reklamáció, műszaki segítségkérés és egyéb ügyek: info@jpmtech.hu

Tájékoztatjuk, hogy a www.jpmtech.hu weboldal használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a webáruházunk szolgáltatásait, amennyiben a jelen felhasználási feltételeket megismerte és azokat maradéktalanul elfogadja.

Szállítási feltételek/International Orders

FOR INTERNATIONAL ORDERS PLEASE CONTACT US BY PHONE +36 30 211 4553 OR EMAIL (info@jpmtech.hu) TO REQUEST A DELIVERY QUOTE.

Kérjük, hogy vásárlás előtt figyelmesen olvassa el a „Vásárlási tájékoztatót”!

 

VÁSÁRLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Általános rendelkezések

1.1 A webáruház megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a JPM Pannontech Kft. és a webáruház felhasználója, vásárlója között. Ön. mint a webáruház felhasználója, vásárlója, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

1.2 A webáruház használata, valamint a webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat a JPM Pannontech Kft. csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen ÁSZF részét képező adatvédelmi szabályzatban meghatározottaknak megfelelően használja fel.

1.3 A webáruház üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. Az üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a webáruházban történt megjelenítésének időpontjától hatályos. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

II. A vásárlás menete

2.1          A weboldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és az eladó-üzemeltető között, amely jogviszonyra a megrendelés és a visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadóak.

2.2          A felhasználó, mint vásárló és az üzemeltető, mint eladó között a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti, a „fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” szóló szerződés jön létre.

2.3          A megrendeléseket a webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. A felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre és arra a magyar jog az irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései.

2.4          A megrendelésre vonatkozó, e-mailen történő visszaigazolás az eladó-üzemeltető és a vásárló-felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben írt követelményeknek. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el és őrizze meg. Kérdése esetén lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a +36 70 681 1926-os telefonszámon, az info@jpmtech.hu e-mail címen vagy személyesen irodánkban, a 1031 Budapest Monostori út 49. címen.

2.5          A webshopban biztonságtechnikai termékek vásárolhatóak meg, melyekről az üzemeltető fotót jelenít meg (illusztrációként) és feltünteti a termék cikkszámát, gyártási számát, jellemző paramétereit, fogyasztói árát, elérhetőségét.

A weboldalon a termékekről rendelés feladása nélkül is lehet tájékozódni.

A terméktájékoztató a mindenkori gyártótól származik, így annak tartalmáért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

 

2.6          Regisztráció

2.6.1      A webáruházban történő rendelés leadásának nem feltétele a regisztráció.

2.6.2      A jpmtech.hu rendszerébe történő regisztráláskor a felhasználó köteles a nevét, az e-mail címét, vagy egy választott felhasználónevet, valamint a szállítási címet megadni. A felhasználó megadott adatait a szolgáltató nem jelenítheti meg és a jogszabályban meghatározott esetek és a felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltak kivételével harmadik félnek nem adhatja át a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül. A felhasználó felelős a saját neve alatt végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszava biztonságban tartásáért.

2.6.3      Fontos, hogy a regisztráció során a felhasználó ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A felhasználó a megadott adatok javítását a webáruházban található „Fiókom” menüpontban elvégezheti.

2.6.4      A felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a honlap, a szerverek, a honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó bármely előírás vagy szabályzat által lefektetett követelményeket, eljárási előírásokat. Az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

2.6.5      A felhasználónak a honlap használata során vagy azzal kapcsolatban tilos:

 1. a) mások jogait bármilyen módon megsérteni;
 2. b) kárt okozni;
 3. c) bármely módon jogellenes (de különösen: fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő, vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív) elektronikus közleményeket, továbbá ún. “junk” vagy “spam” küldeményeket küldeni;
 4. d) bármely módon jogellenes (de különösen szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó) tartalmat feltölteni;
 5. e) bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy ún. “lánclevelet” készíteni, a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;
 6. f) a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen – így különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó – közleményt a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;
 7. g) e-mailen vagy bármilyen egyéb módon továbbítani olyan anyagot, amelynek továbbításához nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz);
 8. h) más vásárlók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni;
 9. i) megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt vagy irányadó egyezményt.

2.6.6      A felhasználó vállalja, hogy valamennyi olyan anyagi és nem anyagi kárt és költséget (az ésszerű ügyvédi díjakat is beleértve) közvetlenül megtérít a szolgáltató, illetve harmadik személyek részére, amely a felhasználónak a honlappal kapcsolatos magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül különösen a felhasználó által a honlapon bármilyen módon elhelyezett tartalomból, a honlap vagy az ahhoz kapcsolódó hálózat használatából, a felhasználási feltételek megsértéséből, vagy a szolgáltató, illetve harmadik személyek jogainak vagy jogos érdekeinek megsértéséből származó minden kár és költség.

2.6.7      A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtagadja a felhasználótól a honlaphoz való hozzáférést, illetve a honlap teljes vagy részleges használatát, továbbá törölje a felhasználó regisztrációját, amennyiben saját belátása alapján úgy ítéli meg, hogy a felhasználó magatartása:

 1. a) sérti a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezését; vagy egyébként
 2. b) sérti a szolgáltató vagy harmadik személyek jogát, vagy jogos érdekét; vagy
 3. c) egyéb módon jogszabályba vagy a jóerkölcsbe ütközik.

 

3.            Megrendelés

3.1          A weboldalon megjelenített termékek online rendelhetőek, melyeket az eladó-üzemeltető házhoz szállítással szállít ki. Házhoz szállítás esetén a termékek árai nem tartalmazzák a szállítási költséget, de tartalmazzák a csomagolás díját.

3.2          A megrendelés rögzítéséről, és a szállítás várható időpontjáról e-mailben küldünk tájékoztatást. Ha az adott termék nincsen raktáron, akkor e-mailben küldünk értesítést róla.

3.3           Megrendeléskor a következőket kell megadnia az internetes oldalunkon:

 1. A kiválasztott termék kódját és darabszámát.
 2. A megrendelő nevét, a szállítási címet (helységnév, utca, házszám, irányítószám).
 3. Ha a számlázási és a szállítási cím nem ugyanaz, akkor mindkettőt.
 4. E-mail címet.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van áruházunkkal kapcsolatban, kérjük, jelezze az alábbi e-mail címen: rendeles@jpmtech.hu.

3.4          A megvásárolni kívánt terméket válassza ki. A termék a fényképre kattintva kerül kiválasztásra. A fényképre kattintással láthatóak az információk a termék elérhetőségéről.

RAKTÁRON = A termék rendelhető. A pontos raktári készletet vagy a szállítás pontos dátumát e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

3.5           Mennyiség kiválasztása

Az egyes termékeknél található „Részletes leírás” fül tartalmazza az információkat a technológiájáról és a termék felhasználásáról. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

Válassza ki a mennyiséget. Kattintson a KOSÁR menüpontra. A kívánt termék ekkor még kötelezettség nélkül kerül a kosárba, ekkor még megváltoztatható a mennyisége vagy el lehet távolítani onnan.

3.6          A kosárba úgy tud belépni, hogy rákattint a kis kosárra, amely a jobb felső oldalon található. Ha már befejezte a vásárlást, a kosárgombra vagy a „Megrendelés” gombra kattintson. A megrendelő megrendelése elküldésével a JPM Pannontech Kft. vásárlójává válik. A megrendelés ügyfélszolgálatunk írásbeli (e-mail) visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.

 

3.7         Árak és fizetési információk

3.7.1      Az árak 360.- Ft / 1.- EUR árfolyamig érvényesek. Az árváltoztatás jogát a JPM Pannontech Kft. fenntartja magának!

3.7.2      Amennyiben a megrendelés időpontjában a megrendelt árucikk nincs raktáron, és nem is beszerezhető, a megrendelés nem jelent árgaranciát a későbbi időpontban ismét megrendelhető árucikk vételárára nézve. Fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben beszállító partnereink bármely termék árát akár árfolyamváltozás, akár az adott termék műszaki paramétereinek változása nyomán módosítják, úgy a JPM Pannontech Kft. is ennek arányában korrigálja árait. Bármely előre nem várható árváltozás esetében az árucikk feladása előtt tájékoztatjuk erről a tényről megrendelőnket.

3.7.3      Amennyiben a JPM Pannontech Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a JPM Pannontech Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

A kosár gomb alatt kiválaszthatják a fizetési módszert, fizethetnek utánvéttel vagy előreutalással. A honlapon szereplő árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. A megrendelt termékek értékén felül a vásárlót a szállítási költség terheli, mely költség függ a kiválasztott szállítási módtól és megrendelés összegétől.

A weboldal hibás működéséből vagy elgépelésből előforduló hibákért felelősséget nem vállalunk!

3.7.4      A megrendelés összeállítását követően egy visszaigazoló e-mail kerül feladásra a vevő részére. Ugyanezen e-mail címre kerül kiküldésre teljesítést követően a távnyomtatásra alkalmas számla is, ezért  fontos, hogy vevő mindig ellenőrizze adatai pontosságát, illetve ellenőrizze levelezőjének spam mappáját.

 

3.8         Szállítás

3.8.1      Az üzemeltető szállítást kizárólag Magyarország területén teljesít. Szállítási címként bármilyen érvényes magyarországi cím megadható, munkahely címének megadása esetén a kézbesítést segítve kérjük, tüntesse fel a megrendelőlapon a megjegyzés rovatban a cég nevét is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Külföldi megrendelések teljesítésével kapcsolatban érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon: rendeles@jpmtech.hu.

3.8.2      A munkanapon 14.00 óráig beérkezett megrendelések a feldolgozást követő 5 munkanapon belül kerülnek kiszállításra munkanapon, jellemzően 8-16 óra közötti időtartamban. Ezért amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű munkahelyi címet megadni. A szállítási és számlázási cím módosítása a megrendelés feladását megelőzően lehetséges. A szállítási címet ezt követően csak a GLS futárszolgálat ügyfélszolgálatán lehet kérni. A GLS futárszolgálat elérhetősége: https://gls-group.eu/HU/hu/home

3.8.3      A megrendelt árut a kiválasztott futárszolgálat kézbesíti. Amennyiben a kézbesítő az árut nem tudja átadni, a csomagról értesítést hagy. Az általunk használt futárszolgálat e-mailben, ill. sms-ben értesítést küld a csomag beérkezéséről, ill. az átvételi lehetőségekről.

3.8.4      Amennyiben a szállító nem találja meg a megadott címet, vagy nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy és ilyen esetekben, amennyiben ezt ügyfélszolgálatunkon jelzi a megrendelő, a postaköltség újbóli felszámításával újra kipostázzuk a csomagot. Amennyiben egy címről második alkalommal is visszakapjuk a csomagot, a futárszolgálat a terméket visszahozza a telephelyre és a megrendelés törlésre kerül, illetve arra a címre a továbbiakban csak előre fizetés (átutalás) esetén szállítunk.

3.8.5      Amennyiben a megrendelt termékek elfogynak, úgy Önt erről tájékoztatjuk. Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, s így a megrendelt árucikkeket több csomagban tudjuk csak elküldeni. Ilyen esetben a postázás előtt a megrendelővel egyeztetünk a szállításról.

3.8.6      A küldemény átvételekor még a kézbesítő jelenlétében ellenőrizze annak sértetlenségét! Ha a csomag sérült és nincs hozzá mellékelve sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot!

3.8.7      Előforduló áruhiány esetén küldje el címünkre a jegyzőkönyvet, és mi pótoljuk a hiányzó árucikket. Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a csomag kifizetését igazoló bizonylatot!

 

IV. Elállás joga

4.1          Amennyiben vásárlónk a rendelést véletlenül vagy tévedésből adta le, a hibás rendelést, a leadást követően ügyfélszolgálatunkon még postázás előtt minden következmény nélkül lemondhatja ezen az e-mail címen: rendeles@jpmtech.hu.

4.2          A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

4.3          A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pontjában írt tájékoztató hiányában a fogyasztót megillető elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.

4.4          Az elállásra, illetve reklamálásra vonatkozó igényét írásban jelezheti a vásárló levélben vagy a rendeles@jpmtech.hu e-mail címen.

4.5          A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ezen kívül más költség a fogyasztót nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. A postán keresztül visszaküldött áru sértetlenségét munkatársunk személyesen ellenőrzi és a webshop a termék visszaérkezését követően a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől (elállási nyilatkozat kézhezvételétől) számított 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

4.6          Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg a megadott elérhetőségek valamelyikén, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe és feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak a megtérítése a vásárlót terheli.

4.7          Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen esetek az alábbiak:

 1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

4.8          Ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni az áruházunk részére, akkor nem vállaljuk a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatjuk a vásárlónak, saját költségére.

4.9          Amennyiben a termékről felbontás után a kézbesítő jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserélhetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a kézbesítő által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja. A termék cseréje esetén írja fel a cserébe kért termék kódját, nevét, méretét, színét. Abban az esetben, ha a visszáru feldolgozásakor cseretermék nem áll a rendelkezésre, úgy a termék vételárát postázzuk, illetve lehetőség van azonos árban cseretermék választására. Erről a vevőt minden esetben tájékoztatjuk. Utánvéttel és portóval feladott csomagokat nem tudunk elfogadni. Az áru személyes cseréjére nincsen lehetőség.

 

V. Panaszkezelés

5.1          Az eladó-üzemeltető a panaszt az alábbi helyen vagy formában tudja fogadni, kezelni:

– helye: 1031 Budapest, Monostori u. 49. Munkanapokon: 8.00-16.00 óra között

– e-mail-cím: info@jpmtech.hu vagy rendeles@jpmtech.hu

5.2          A vásárló panaszát írásban jelentheti be az 5.1 pontban megadott elérhetőségeken. Nem minősül panasznak, ha a vásárló a webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

5.3          Az írásban (ideértve az elektronikus úton) tett panaszt a webáruház 30 napon belül megválaszolja. A válaszhoz a webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a webáruház indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát köteles megőrizni és az ellenőrző hatóságoknak a kérésükre bemutatni. A webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

 

VI. Garancia, szavatosság

6.1          Minden, ezen a weboldalon árusított termék kiváló minőségű, melyre garanciát vállalunk. A garanciát csak abban az esetben tudjuk érvényesíteni, ha az átvétel után azonnal jelzi a problémát. A garancia nem áll fenn, ha nem a terméken feltüntetett, mindenre kiterjedő tájékoztatás alapján használják, üzemeltetik az eszközt.

6.2          Termékeinkre 6 hónap garanciát vállalunk. Egyes termékek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így a vásárlástól (a termék vásárló általi átvételétől) számított 1 év időtartamú kötelező jótállás vonatkozik rájuk. Az ilyen termékek esetén a jótállást a termék adatlapja tartalmazza. Ha a termék adatlapja nem tartalmazza a jótállásra vonatkozó utalást, akkor a termékre jótállás nem vonatkozik.

6.3          Meghibásodás esetén a termék visszaküldését követő 15 napon belül javítjuk a terméket. Amennyiben a termék javítása vagy cseréje nem lehetséges, úgy annak vételárát visszatérítjük, melyet postai úton küldünk el a vásárló részére. A termék visszaküldésének költsége a vásárlót terheli. Garanciális igény érvényesítésének szándékát a vásárlónak a visszaküldést megelőzően írásban jeleznie kell az üzemeltető felé a rendeles@jpmtech.hu e-mail címre.

A kiszállított termék minden esetben tartalmazza a használati útmutatót és termékismertetőt. A termékek kizárólag az abban meghatározott használati útmutató betartásával használhatóak. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért az eladó felelősséget nem vállal. Nem rendeltetésszerű használat esetén a garancia érvényét veszti, annak érvényesítésére nincs lehetőség.

6.4          A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) minden újonnan vásárolt termék esetében 2 év szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki, vagy amely a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti). A szavatosság feltételeit a Ptk. és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet tartalmazza. A webáruház szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követően 6 hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a webáruház kötelezettsége. Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a webáruház mentesül a felelősség alól.

6.5          Szavatossági igény kizárólag írásban terjeszthető elő a rendeles@jpmtech.hu e-mail címen vagy a JPM Pannontech Kft. 1031 Budapest, Monostori út 49. címre megküldött postai küldemény formájában.

A szavatossági igénybejelentés kötelező tartalmi elemei: a vásárló megjelölése nevével, lakcímével, elérhetőségével (e-mail cím, telefonszám), a megrendelés dátuma, a termék átvételének dátuma, az áru hibájának pontos és közérthető leírása, az igénybejelentés helye, dátuma, a szavatossági igény megjelölése.

A szavatossági igények tekintetében társaságunk felügyeleti szerve a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség területi egysége (Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.).

6.6          Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az eladó a kijavítást, kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előző mondatban írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az eladóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

6.6           Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a webáruházat szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli és a vételárat nem téríti vissza. A vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is kérni a termék újbóli kiszállítását, amelynek költsége a vásárlót terheli.

6.7           Csere

Amennyiben a megrendelt termék mégsem megfelelő, úgy az átvételtől számított 14 munkanapon belül lehetőség van a cserére. A terméket eredeti, sérülésmentes állapotában vissza kell küldeni a JPM Pannontech Kft., 1031 Budapest, Monostori út 49. címre. A felmerülő posta és csomagolási költségek minden esetben a megrendelőt terhelik.

6.8          A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (www.nfh.hu) honlapján elérhetőek. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

 

VII. A felelősség korlátozása

7.1          A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

7.2          A webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

                       a.) az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltoztatása;

                       b.) bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;

                       c.) bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;

                       d.) bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezik-e –, de főleg bármilyen adat elvesztése;

                       e.) bármely szoftver nem megfelelő működése;

                       f.) bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

7.3          A webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a webáruházhoz való csatlakozás vagy a webáruház megtekintése miatt következett be.

7.4          A felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve a webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

VIII. Szerzői jogok

8.1          A jpmtech.hu weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a jpmtech.hu üzemeltetőjét illeti meg. Különösen tilos a webáruházból letöltött tartalmat a webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni stb. A webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

8.2          A webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

8.3          Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az eladót ért érdeksérelem esetén a webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

8.4          Az a weboldal, amelyen a jpmtech.hu webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a webáruház, valamin a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a webáruházról. A webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a webáruház hírnevének és érdekeinek.

 

IX. Adatvédelem

9.1          A webáruház használata során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél részére. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, amelyek nélkül a rendelés nem teljesíthető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

9.2          Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján felhasználóinkat azonosítani tudjuk, például felhasználónév és e-mail cím. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat (pl. lakcím) kizárólag a jelen felhasználási feltételekben foglalt esetekben és a felhasználó előzetes önkéntes kifejezett hozzájárulásával gyűjtünk, amely hozzájárulása megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a felhasználó félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok gyűjtéséhez.

9.3          Az üzemeltető csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg a regisztrációkor, illetőleg a webáruház által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételekor. Személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használjuk fel. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul, hogy önkéntesen megadott adatai a GLS futárszolgálat részére továbbításra kerüljenek. A megadott adatokat ezen felül harmadik személyek felé – a jogszabályban meghatározott eseteken és a felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltakon túl – nem továbbítjuk.

9.4          Kizárólag olyan személyes adatokat rögzítünk, amely a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos cél elérésére alkalmas és azt csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a felhasználókat csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem teljes módon tudja igénybe venni a szolgáltatást), ezt haladéktalanul teljesítjük. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk a info@jpmtech.hu  címre.

9.5          Az üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

9.6          Szervereink egyes esetekben automatikusan regisztrálják felhasználóink, illetve az oldalon böngészők IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Megfelelő technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy a nyilvántartásunkban tárolt adatok a felhasználók által megadott egyéb adatokkal közvetlenül semmilyen formában ne legyenek összekapcsolhatók és a felhasználókhoz rendelhetők.

9.7          Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k a felhasználók azonosításának célját szolgálják. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a szolgáltató előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről, ez esetben bizonyos szolgáltatások használatához a böngészőben a cookie-k használatát engedélyezni kell, e nélkül az adott szolgáltatás működésképtelen.

9.8          A megrendelés folyamán rögzített adatokat a megrendelés teljesítéséhez használjuk fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

9.9          Az üzemeltető az adatkezelési tevékenységét bejelentette az adatvédelmi nyilvántartásba. Az üzemeltető adatkezelő nyilvántartási azonosítószáma: NAIH-100733/2016. Az üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: 06-1-391-1400).

 

X. Záró nyilatkozatok

10.1       A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó tudomásul veszi a fentieket, illetve hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a szolgáltató érdekeit, akkor a szolgáltató azt jogosult törölni.

10.2       A webáruház használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon a felhasználó webes tevékenységei naplózásra kerülnek. A naplókat a szolgáltató csak statisztikai célokra használja fel, és csak a szolgáltató férhet hozzájuk.

10.3       A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felek külön kikötése nélkül is irányadóak.

10.4       Jelen ÁSZF 2016.07.04. napjával lép hatályba és visszavonásig hatályban marad, melyet üzemeltető jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF minden esetben a hatályba lépést megelőzően 15 nappal megjelenésre kerül az üzemeltető weboldalán az „Üzleti feltételek” menüpont alatt, megjelölve az érvényesség kezdő dátumát.

10.5        A vásárló-felhasználó az eladó-üzemeltető által üzemeltetett weboldalra való belépéssel vagy a weboldal tartalmának részbeni vagy teljes egészében történő elolvasásával az ÁSZF-ben foglaltakat tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el, még akkor is, ha az oldal nem regisztrált vásárlója.

10.6       Az üzemeltető fenntart magának minden jogot a weboldalán szereplő tartalmak kizárólagosságára, így az itt lévő adatok másolása, felhasználása más számára tilos.

 

Reméljük, hogy a megrendelt termékekkel maximálisan elégedett lesz, és újra vásárlóink között üdvözölhetjük!

 

Budapest, 2021.07.26.