Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Játékszabályzat

A JPM Pannontech Kft. (1039 Budapest, Hímző u. 8. 2/10, a továbbiakban: Szervező) a https://www.jpmtech.hu/ weboldalon nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Játék).

 

1. A Játékban való részvétel feltételei:

A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (a továbbiakban: Játékos):

a) 18. életévét betöltött természetes személy vagy cég képviselője és

b) új regisztráló a https://www.jpmtech.hu/ oldalon és

c) vásárlói csoportbesorolását tekintve lista áras és

d) a Játék időtartama alatt a Játékszabályzatnak megfelelő módon regisztrál a Játékba.

Részvételre az jogosult, aki a https://www.jpmtech.hu/ oldalon elhelyezett „Ajándékdoboz” applikációban (a továbbiakban: Applikáció) a játék ideje alatt a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek betartásával kinyit egy ajándékdobozt. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvételt megelőzően az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játék részvételi szabályairól, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező terhére.

 

2. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:

a) A Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói,

b) az előzetesen regisztrált vásárlók,

c) a telepítő és viszonteladó vásárlói csoportbesorolású partnerek,

d) azok a jelentkezések, függetlenül a regisztráció elmaradásának vagy nem megfelelőségének okától, amelyekre nem a Szervező által a jelen játékszabályzat 3. pontjában megjelölt időtartamban kerül sor.

 

3. A Játék időtartama:

A Játék 2021. június 20-tól meghatározatlan ideig tart.

 

4. A Játék menete:

a) A Szervező a Játék során a https://www.jpmtech.hu/ oldalon a fent megjelölt időtartamon belül egy Applikációt helyez el. A Játékos regisztrációt (pontos e-mail címének megadását, a Játékszabályzat elfogadását) követően az egyik ajándékdoboz ikonra kattintva tud a játékban részt venni. Játékos a virtuális ajándékdobozok egyikére való kattintásával nyerhet egyet az 5. pontban felsorolt Nyeremények közül. Játékos a nyereményét a kattintást követően egy újonnan megnyíló ablakban megjelenő kuponkóddal tudja érvényesíteni a webshop kosár oldalán lévő „Kuponkód megadása” mezőben (tárgyi nyeremény esetén ez eltérhet, lásd az 5. pontot). Játékos a kuponkódról e-mailes értesítést nem kap, a Szervező nem vállalja a felelősséget a kuponkód megőrzésének elmaradásáért és az ebből származó esetleges nyereménytől való elesésért!

b) Érvényes regisztráció:

A Játékos a játék ideje alatt a Szervező által kihelyezett „Ajándékdoboz” Applikációban e-mail címének megadásával vehet részt a Játékban. Minden Játékos a saját nevében és cégének képviseletében játszhat.

Érvényes a regisztráció, amennyiben a fenti feltételek mindegyikének megfelel.

A nem a valóságnak megfelelő adatokat megadó Játékos, a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos, ill. azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni, a Játékból kizárásra kerül, és így nem jogosult a nyeremény átvételére. A Szervező nem vállal felelősséget az esetleges hibás jelentkezésekért. Az előírttól eltérő formátumú jelentkezések helyességének elbírálására a jogot a Szervező fenntartja magának.

Egy e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni!

c) Mi történik, ha nem működik az internet szolgáltatás?

Előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Játék szervezésében résztvevő partnerein kívül álló okokból a szolgáltatás nem használható. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) az üzenet, mert

  • a   Játékos nem a megfelelő formátumban regisztrál,

  • nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos e-mail címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető.

 

5. A Nyeremények:

Minden Játékos, aki az 1. pontban megjelöltek szerint jelentkezik a Játékba, nyer.

a) Nyeremények:

  • 10 % kedvezmény a lista árakból
  • 5 % kedvezmény a lista árakból és ingyenes házhozszállítás
  • Ajándék kamera
  • Ajándék üvegtörés érzékelő
  • Ingyenes házhozszállítás

 

A nyeremények nem válthatók át készpénzre!

 

b) Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok:

  • A százalékos kedvezményeket a vásárlás folyamán lista áras termék(-ek)nél lehet beváltani, nincsenek értékhatárhoz kötve. A kiválasztott és kosárba helyezett termék vagy termékek Pénztár oldalán beváltható a kedvezményre jogosító kuponkód.
  • Tárgyi nyeremény átvétele vásárláshoz kötött. A kosárba helyezett termék vagy termékek esetén a Szállítás módja kiválasztása után, a Pénztár funkcióban lehet a nyereményre jogosító kuponkódot az arra szolgáló mezőbe beírni. A tárgyi nyeremény a vásárolt termékkel együtt kerül szállításra vagy egyszerre vehető át.
  • Ingyenes kiszállítás esetén értékhatártól függetlenül kerül(-nek) a vásárolt termék(-ek) kiszállításra Magyarország területén.

 

6. Játékkal kapcsolatos információk:

A Játék jelen Játékszabályzata megtalálható a Szervező weboldalán (https://www.jpmtech.hu/jatekszabalyzat-2-81) a Játék időtartama alatt. A Játékkal kapcsolatos kérdés esetén az info@jpmtech.hu e-mail címen lehetséges tájékoztatást kérni.

 

7. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Játékos jelentkezésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint a jelentkezéssel egyidejűleg kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a személyes adatait a nyereményjáték ideje alatt kezelhetik.

Az adatkezelés céljait (játékban való részvétel, hírlevélre való feliratkozás, kapcsolatfelvétel) és jogalapját tekintve jelen Játékszabályzatra is a https://www.jpmtech.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3 oldalon megtalálható Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadóak.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a nyereményjáték lezárását követő 28. napig kezeli, vagy addig, amíg a Játékos nem vonja vissza a hozzájárulását.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó nem továbbítja senkinek a Játékos személyes adatait. A személyes adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó azon munkatársai férnek hozzá, akik a nyereményjáték lebonyolításában résztvesznek és titoktartási kötelezettséget vállalnak arra, hogy a személyes adatokat nem adják tovább és nem használják fel.

A Játékosnak jogában áll díjmentesen az adatai kikéréséhez, módosításához és törléséhez, melyet az info@jpmtech.hu e-mail címen kezdeményezhet. Ha a Játékos úgy érzi, hogy sem az Adatkezelő sem az Adatfeldolgozó nem megfelelően kezeli az adatait, úgy jogorvoslattal élhet a bíróságon vagy az Adatvédelmi Hatóságnál:

NAIH, Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, E- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400

Az Adatkezelő a tudomány és technológia jelenlegi állása szerint megtesz minden tőle telhetőt, hogy a Játékosok érdekében garantálja a személyes adatok adatbiztonságát.

 

8. További információ:

A Szervező a regisztráció lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes.

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékszabályzatot annak egyidejű közzétételével bármikor módosítani.

 

JPM Pannontech Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szervező

Budapest, 2021. 06. 20.